17/03/1626, 3

17/03/1626, 3

3 Arnolt Jost, graaf van Bentheim, verzoekt d.d. Bentheim 27 feb. paspoort voor het halen uit de Republiek en de Spaanse provincies van hetgeen nodig is voor de hofhouding en -kleding van hemzelf en zijn moeder. Ook verzoekt hij zijn dienaren in de Spaanse garnizoenen vrij te laten reizen.
De RvS moet adviseren.