17/03/1626, 9

17/03/1626, 9

9 De op 3 maart ontvangen brief van Aissema wordt besproken. Aangezien het regiment in dienst van de Deense koning niet bestond uit de afgesproken drieduizend man, zal het nog tot 22 maart n.s. door de Generaliteit worden betaald op de contractsvoorwaarden om zo het tekort aan manschappen in tijd te compenseren.
Aissema moet schriftelijke beloften vorderen en zal het geld te Hamburg van Brasser ontvangen. Over de plaats van de ontvangst van de te leveren bedragen na 22 maart zal nader gesproken worden als overeenstemming is bereikt over de alliantie.