18/03/1626, 1

18/03/1626, 1

1 Raden van State Huigens en Witsen voeren ter vergadering aan dat de betaling van de ongerepartieerde troepen uit twee maanden van de Venetiaanse subsidie conform de resolutie van 13 maart niet lukt omdat Brasser en Schoonhoven hebben berekend dat er niet meer dan 52.000 gld. overschiet na aftrek van hun rente, het door Berck ingehouden geld en hun maandelijkse zesde deel van de 100.000 gld. Met de in opdracht van de RvS door Reael geleende 36.000 gld. is dat niet voldoende voor een maand gage en de afdanking van de ruitercompagnie van de landgraaf van Hessen.
Hun verzoek om het geld te mogen lichten uit de morgen te verschijnen maand van de Venetiaanse subsidie wordt toegestaan.