18/03/1626, 10

18/03/1626, 10

10 Gerhart Hoeben uit Dordrecht krijgt voor vijftien jaar octrooi op een molen mits die nieuw is en binnen een jaar in bedrijf is.