18/03/1626, 12

18/03/1626, 12

12 Joost Brasser verzoekt per memorie de maandelijkse restitutie van het geld dat hij te Hamburg aan Aissema uitkeert te regelen.
De RvS mag disponeren.
Ordonnantie wordt gedepĂȘcheerd van 597 gld. 16 st., gedeclareerd door Beveren en Schaffer vanwege hun reis naar Zeeland.