18/03/1626, 14

18/03/1626, 14

14 Joachimi zal worden geschreven de hier woonachtige erfgenamen van Caron te ondersteunen in hun verzoek om het deel van de erfenis, dat toevalt aan degenen die onder de vijand verblijven, te mogen genieten vanwege het risico van confiscatie.