18/03/1626, 18

18/03/1626, 18

18 In een brief aan Z.Exc. verzoekt graaf Aelbert van den Bergh paspoort voor zichzelf, zijn vrouw en zijn schoonvader1, de markies van Remy, teneinde gedurende een jaar op zijn goederen in onder andere het graafschap Bergh en het markizaat van Bergen op Zoom te verblijven en deze in bezit te nemen.
HHM gaan akkoord met het paspoort. Z.Exc. zal een specificatie van de bewuste goederen geven dan wel door de graaf doen verstrekken.

1 De eerste schoonvader van Albert was zijn oom, Herman, graaf van den Bergh , die in 1611 overleed.