18/03/1626, 5

18/03/1626, 5

5 Dirck Boenen uit Tiel, Jan Alarts de Veer en consorten verzoeken, ondersteund door brieven van de magistraat van Nijmegen, de bij paspoort van 5 nov. 1625 toegestane goederen alsnog naar Keulen te mogen uitvoeren.
HHM gaan hier niet op in, maar gelasten bij deze de licentmeester het al betaalde licent te restitueren.