18/03/1626, 7

18/03/1626, 7

7 Dirck Jacobs Os, pachter van de 14 gld. impost op het dennezout in het Noorderkwartier, en de pachters van het zout in het Zuiderkwartier verzoeken vanwege het sluiten der licenten te worden ontheven van de volgende twee pachtjaren. Ook willen zij rekening doen van de ontvangst van dit lopende jaar.
De RvS moet adviseren.