19/03/1626, 7

19/03/1626, 7

7 Misselden heeft verzocht toe te staan dat de kooplieden het onder elkaar eens worden over de tarra.
Een beslissing wordt opgeschort.
Nu de heren van Holland hun resolutie over de tarra op schrift hebben ingeleverd verzoeken de andere provincies een kopie.