19/03/1626, 9

19/03/1626, 9

9 Noortwijck, Hertevelt en Schaffer rapporteren over de remonstrantie van het Kwartier van Nijmegen en over het advies van de RvS.
De door de gedeputeerden van het Kwartier overhandigde lijst van personen in de Bommelerwaard gaat naar de Raad om die te leggen naast de goedgekeurde lijsten van de nabijgelegen dorpen. Daarop moet de RvS een lijst opstellen die de dorpen in de Bommelerwaard gedurende een maand mogen hanteren voor het halen van hun levensmiddelen uit Zaltbommel. Voor het eind van die maand dienen de dorpen een pertinente lijst inleveren waarover naar behoren beslist kan worden.
Dezelfde procedure geldt voor de dorpen van het Rijk en schependom van Nijmegen en van Maas en Waal die op hun lijst het aantal personen niet hebben vermeld. Zij mogen hun levensmiddelen halen uit de steden waar zij marktdagen houden maar eenderde deel minder dan die van Bommelerwaard.
De koop van paarden zal worden toegestaan mits elke koper op attestatie van de officier aangeeft dat hij zijn paarden niet heeft verkocht en hoeveel hij nu nodig heeft. De paarden moeten worden aangetekend in de marktsteden van de dorpen en na een jaar vindt visitatie plaats. De huislieden is voorts toegestaan zaaikoren te halen op attestatie van de benodigde hoeveelheid.
De overige punten van de gouverneurs van Grave en Goch zullen nader worden onderzocht.