20/03/1626, 4

20/03/1626, 4

4 Thomas de Wit c.s. krijgen voorschrijven aan de Raad van de koning in Schotland opdat zij hun door de Duinkerkers veroverd schip, dat zich nu in het Schotse Leith bevindt, terugkrijgen.