20/03/1626, 1

20/03/1626, 1

1 De heren van Holland melden dat hun principalen toestemmen in de 600.000 gld. die HHM 19 dec. 1625 ten bate van de tweede Engelse vloot hebben gevraagd. Ook consenteren zij de snelle levering van de eerste termijn van 200.000 gld. extra subsidie van de Admiraliteiten. Zij achten het raadzaam de Admiraliteiten te schrijven van de terugkerende schepen uit Frankrijk en Engeland er vijftien te uit te rusten voor de nieuwe vloot.
In de alliantie zal worden nagezien tot hoeveel schepen HHM zich verplicht hebben.