23/03/1626, 1

23/03/1626, 1

1 Op nominatie van de heren van Holland wordt commissie gedepĂȘcheerd voor Jan Nannings Crijtman, lid van de vroedschap van Enkhuizen, als gecommitteerde in de Admiraliteit van het Noorderkwartier . Vanwege zijn ouderdom krijgt hij dispensatie van het afleggen van de eed in 's- Gravenhage en machtigen HHM de Admiraliteit die af te nemen.