23/03/1626, 12

23/03/1626, 12

12 Noortwyck voert aan dat de in december gesloten alliantie met de koningen van Engeland en Denemarken geratificeerd moet worden en vraagt nu of de provincies in staat zijn een uitspraak te doen over hoe de bij het verbond beloofde 50.000 gld. verkregen kan worden.
Het nemen van een besluit wordt uitgesteld.