24/03/1626, 1

24/03/1626, 1

1 Het achtste artikel van de op 7 sept. 1625 gesloten alliantie met de koning van Engeland is, zoals 20 maart besloten, onderzocht.
Tegenover de zestig schepen in Engeland zullen er hier vijftien worden uitgerust. De Admiraliteiten in Holland en Zeeland zal worden geschreven hun porties zo spoedig mogelijk gereed te maken: Amsterdam zes schepen en het Noorderkwartier , Rotterdam en Middelburg elk drie. Zij dienen HHM van de voortgang op de hoogte houden. Joachimi zal van dit besluit in kennis worden gesteld.