24/03/1626, 4

24/03/1626, 4

4 Het verzoek van de Turken in Rotterdam een akte te mogen hebben voor de verkoop van een hunner schepen om daarmee een ander schip te kunnen uitreden, is afgewezen. Wel zal de Turken attestatie door de Admiraliteit of de magistraat gegeven worden als zij een dergelijke verkoop hebben gedaan. Ook zal Admiraliteit en magistraat worden geschreven er op toe te zien dat de Castiliaanse slaven worden vrijgekocht.