25/03/1626, 5

25/03/1626, 5

5 De magistraat van Middelburg antwoordt d.d. 14 maart op het schrijven van HHM d.d. 8 maart dat David Jacobsen van Heulen door de baljuw naar 's- Gravenhage gebracht zal worden mits een akte wordt verstrekt waarin staat dat dit geen inbreuk maakt op de rechten en privileges die de stad heeft in de rechtspraak over door de baljuw in hechtenis genomen personen.
HHM geven opdracht een dergelijke akte te verstrekken.