25/03/1626, 3

25/03/1626, 3

3 Marten Martenssen Spierinck uit Breda wordt toegestaan de door hem tijdens de belegering van Breda aan de soldaten verstrekte en nu terugontvangen 891 gld. 17 st. 3 p. vrij naar die stad te vervoeren.