25/03/1626, 6

25/03/1626, 6

6 Boreel overhandigt de bij resolutie van 14 maart gevraagde reactie van de VOC op het Engelse voornemen handel te gaan drijven op Bantam.
De reactie gaat naar Joachimi.