25/03/1626, 9

25/03/1626, 9

91 De Perzische ambassadeur compareert, overhandigt een brief van zijn sjah en spreekt volgens het gebruik van zijn land een gebed uit voor de voorspoed van de sjah en van deze staat. Het koninklijk schrijven wordt door de ambassadeur zelf gelezen aangezien de tolken daartoe niet bij machte waren.
Het voorstel van de ambassadeur volgend zullen HHM de brief laten vertalen, waartoe hij zijn hulp aanbiedt. Daarna zal resumptie plaatsvinden. De audiƫntie eindigt met wederzijdse uitwisseling van complimenten.

1 Deze resolutie is gedrukt: Dunlop, Bronnen Oostindische Compagnie Perziƫ I, 688.