26/03/1626, 3

26/03/1626, 3

31 In zijn schrijven van 27 feb. verzoekt de koning van Groot-Brittannië in de kwestie van Amboina [Ambon] de eer van Z.M. in acht te nemen en niet toe te staan dat Jan Pietersen Coen opnieuw naar Oost-Indië gaat. Misselden herhaalt dit verzoek bij de overhandiging van de brief en verzoekt eveneens een besluit over de tarra.
Beide kwesties worden opgeschort.

1 Deze resolutie is gedrukt: Colenbrander, Coen. Bescheiden Indië , IV, 687.