26/03/1626, 6

26/03/1626, 6

6 Vosbergen dient het verslag en de declaratie in van zijn vorig jaar gemaakte reis naar Denemarken, Zweden en Brandenburg. Antwerpen, Rode en thesaurier-generaal De Bie zullen de declaratie onderzoeken.