26/03/1626, 9

26/03/1626, 9

9 Jan Simonssen Knops, commies van het verpachte kwart van de konvooien en licenten in het Land van Cuijk en omliggende kwartieren, verzoekt toestemming bij akte de ontduikers van de plakkaten te mogen vervolgen zonder daarin belet te worden door de krijgslieden.
De Rotterdamse Admiraliteit moet adviseren.