27/03/1626, 6

27/03/1626, 6

6 De RvS adviseert het verzoek van de magistraat van Rees d.d. 21 maart om op het paspoort van 4 juli 1625 12½ last rogge te mogen uitvoeren niet toe te staan zonder nadere informatie.
De Amsterdamse Admiraliteit wordt advies gevraagd.