27/03/1626, 12

27/03/1626, 12

12 De brief voor de keurvorst van Brandenburg inzake de approbatie van de neutraliteit van Goch waartoe op 10 maart is besloten, is gelezen en goedgekeurd.