27/03/1626, 13

27/03/1626, 13

13 De Bewindhebbers van de WIC verzoeken met zeshonderd soldaten en met de huur van de eerder toegekende vier schepen voor Puerto Rico te worden ondersteund.
Er valt nog geen beslissing.
De RvS stelt in een nader advies dat Kessel, Maren en Alem weliswaar ressorteren onder de Meierij van 's-Hertogenbosch maar nabij en recht tegenover de forten van dit land gelegen zijn. Aangezien die ook dagelijks voorzieningen uit deze plaatsen betrekken zou Kessel, Maren en Alem toegestaan kunnen worden hun levensbenodigdheden op een lijst uit Sint Andries te halen.
Er valt nog geen beslissing.