27/03/1626, 3

27/03/1626, 3

3 De commissie voor Stakenbroeck wordt goedgekeurd en hem voorgelezen. Hij legt de eed af in handen van president Noortwijck.