27/03/1626, 4

27/03/1626, 4

41 De Bewindhebbers van de VOC hebben op wens van HHM de brief van de Perzische sjah laten vertalen.
Deze wordt gelezen. Noortwyck en Vosbergen zullen de Perzische ambassadeur verzoeken de brief in hun aanwezigheid, zoals hij heeft aangeboden, te laten vertalen. Zijn defroyement zal nog tot dat moment continueren.

1 Deze resolutie is gedrukt: Dunlop, Bronnen Oostindische Compagnie Perziƫ I, 691.