27/03/1626, 7

27/03/1626, 7

7 De RvS moet adviseren over het verzoek van kapitein Mangelman om betaling van het hem nog toekomende twee derde in de door de RvS gemaakte afrekening van 1 mei 1625.