28/03/1626, 3

28/03/1626, 3

3 Josina, Elisabeth, Geertruijt en Diana de Flavignij verzoeken een jaarlijks traktement dan wel voortzetting van de betaling die wijlen hun vader Henry de Flavignij, edelman van de artillerie, genoot in de compagnie van wijlen ritmeester Beringe.
De RvS wordt advies gevraagd.