28/03/1626, 9

28/03/1626, 9

9 Koopman Herman Ubbinck uit Danzig [Gdansk] verzoekt tegen betaling van de rechten wijn voor de koning en prins van Polen te mogen doorvoeren.
HHM wijzen dit af vanwege het sluiten der licenten.