28/03/1626, 11

28/03/1626, 11

11 Diego de Mendonssa verzoekt HHM de uitwisseling van gevangenen nader te regelen. De Bewindhebbers van de WIC stemmen toe in de vrijlating van deze voormalige gouverneur van Brazilië en de met hem gevangengehouden jezuïeten, mits voor de eigen gevangenen een redelijk rantsoen wordt bedongen.
De uitwisseling van gevangenen mag worden voortgezet conform dit consent. Mocht de Infanta dat accepteren dan zullen HHM zich mede nader uitspreken over de vrijlating van De Mendonssa en de jezuïeten.