28/03/1626, 13

28/03/1626, 13

13 De zonen van wijlen Christoffel Schenk, Johan en Peter Christoffel Schenk, vrij- en pandheren van respectievelijk Tautenborch en Schulenborch, verzoeken met enkele gecommitteerden te mogen spreken over de achterstallige betaling van de in 1578 door hun vader in dienst van het land geleverde veertienhonderd ruiters.
Op grond van de met advies van de RvS genomen resolutie van 21 mei 1620 - die verantwoordelijkheid voor de afrekening bij de afgeweken provincies legt - oordelen HHM een nadere bespreking onnodig.