28/03/1626, 14

28/03/1626, 14

14 De Amsterdamse Admiraliteit schrijft zonder subsidie niet in staat te zijn de zes schepen voor de Engelse vloot uit te rusten. De Admiraliteit in het Noorderkwartier schrijft idem zonder subsidie niet tot uitrusting van haar schepen te kunnen overgaan.
HHM zullen een besluit nemen zodra de gisteren opgevraagde staat [van de betalingen op de subsidies voor de Admiraliteiten] is ingeleverd. Echter, Sommelsdyck en Languerack zal worden geschreven zich in te spannen voor een spoedige betaling van de schepen die onder Haultain voor de Franse koning hebben gevaren. Vosbergen en Boetzeler zullen D'Espesses verzoeken dit te ondersteunen.