28/03/1626, 16

28/03/1626, 16

16 Henricus Boxhoorn, licentiaat in de Heilige Theologie, verzoekt HHM een besluit te nemen inzake de eerder door hem ingediende rekesten om betaling door rentmeester-generaal Jacob Swerius van vier renten op Brabant die tezamen 94 gld. bedragen en die het sterfhuis van koopman Nicolaes T'Seraerts uit Dordrecht ooit toebehoorden.
Op grond van de resoluties van respectievelijk 10 juni, 4 sept. en 6 dec. 1623 besluiten HHM dat, hoewel niet tijdig aangegeven na de publicatie van HHM, de rentebrieven bij deze tot betaling zijn geaccepteerd. De superintendenten van de middelen van Brabant en Swerius moeten adviseren over het begin van de betaling van de renten.