30/03/1626, 8

30/03/1626, 8

8 De magistraat van Middelburg bericht dat David Jacobs van der Heulen door de baljuw naar 's- Gravenhage gebracht zal worden zodra de akte van non-prejuditie zal zijn ontvangen.
De akte is al verzonden naar aanleiding van de eerdere brief van de magistraat van 25 maart.