31/03/1626, 7

31/03/1626, 7

7 De heren van Holland melden dat de provincie Heuft en Thijns wel tevreden wil stellen wat de verlenging van het kapitaal van 7.000 gld. betreft, maar dat de op 12 april te verschijnen rente door Doublet moet worden betaald.
HHM gaan hiermee akkoord en laten de RvS ordonnantie passeren op Doublet met de clausule dat de rente zal worden verhaald op de landgraaf van Hessen.