31/03/1626, 9

31/03/1626, 9

9 Schippers uit Nijmegen, Tiel, Arnhem en Culemborg met hun schepen in Rees verzoeken hun bederfelijke vis en waren in kleine hoeveelheden en tegen attestatie naar neutrale plaatsen te mogen brengen. Aangezien onlangs nog op paspoort een partij goederen van Emmerik [Emmerich] naar Kleef en Goch is vervoerd en ook nog op 25 maart een aantal kooplieden uit Emmerik Rees mocht passeren met acht of negen last goederen, hopen zij dat hun verzoek niet zal worden geweigerd.
HHM wijzen dit af als in strijd met de sluiting van de licenten.