31/03/1626, 1

31/03/1626, 1

1 De RvS moet adviseren over het verzoek van vissers uit Drimmelen bij Geertruidenberg om ter voorkoming van schade hun kleine en witvis in Breda te mogen verkopen.
Na bespreking van het advies van de RvS wordt het verzoek van de inwoners van Kessel, Alem en Maren om op een lijst levensmiddelen te mogen uitvoeren afgewezen, omdat dit strijdig is met het plakkaat.