31/03/1626, 11

31/03/1626, 11

11 Ludolph van Lintzenich verzoekt aangesteld te worden als commies-generaal over Maas, Waal en Rijn om toezicht te houden op de uitvoering van in het bijzonder de in 1623 vastgestelde en in 1625 in Nijmegen gepubliceerde plakkaten.
De RvS wordt advies gevraagd.