01/04/1626, 1

01/04/1626, 1

1 Aissema schrijft d.d. Hamburg 11 maart en stuurt het antwoord mee van Lübeck, Bremen en Hamburg aan de ambassadeurs van de koning van Groot-Brittannië en die van Denemarken. Ook meegezonden is een recredentie d.d. Gottorp 6 maart van hertog Friedrich van Sleeswijk-Holstein etcetera.
Hierover wordt niets besloten behalve dan dat de RvS zal beschikken over het verzoek van Haetzfelt om betaling van 1.900 rijksdaalder waarop hij aanspraak maakt.