01/04/1626, 2

01/04/1626, 2

2 In twee brieven d.d. 15 maart verzoeken Gedeputeerde Staten van Groningen commissie voor raadsheer Johan Cloot en Wilhelmus Verrucius, door de Staten van Groningen genomineerd als raden ter Admiraliteit te Dokkum in plaats van respectievelijk Rudolph Wicheringe en Lambert van Starckenborch.
HHM verlenen commissie. Verrucius legt de eed af. De Admiraliteit wordt gemachtigd de zieke Cloot de eed af te nemen.