01/04/1626, 4

01/04/1626, 4

4 Lambert Verhaer, agent te Tunis en Pieter Martenssen Coij, agent te Algiers, schrijven respectievelijk d.d. Algiers 22 en 25 feb. over de toestand aldaar en berichten dat dr. Pynacker weinig doet aan zijn commissie.
Er valt geen besluit.