01/04/1626, 6

01/04/1626, 6

61 De Perzische ambassadeur heeft ter vergadering naast opnieuw de originele brief van de sjah, die hij ter vertaling had behouden, ook enkele presenten doen bezorgen: zes stukken tapijt, zeven stukken staal, twee stukjes fijn linnen, een rol gele en een rol rode zijde, vijf stukken satijn, tien stukken gekleurde zijde, saai en twaalf stuks katoenen lijnwaad. Aangevoerd wordt dat de ook uit Perzië gekomen Hasselt audiëntie verzoekt om te berde te brengen wat de sjah hem heeft opgedragen. Vanwege de onenigheid die tussen de ambassadeur en Hasselt is ontstaan willen HHM geen besluit nemen over de audiëntie tot zij de brief van de sjah hebben gelezen, om te zien of Hasselt daarin is opgenomen.

1 Deze resolutie is gedrukt: Dunlop, Bronnen Oostindische Compagnie Perzië I, 691.