01/04/1626, 3

01/04/1626, 3

3 Aangezien Oosterzee naar Friesland vertrekt is hem verzocht de provincie tot spoedige opzending van een behoorlijke som gelds te bewegen. Hij zal daartoe credenties meekrijgen.