01/04/1626, 5

01/04/1626, 5

5 Winant de Keiser verzoekt d.d. Algiers 1 feb. 6.000 realen van achten en een oorlogsschip te doen komen.
De besluitvorming wordt uitgesteld aangezien de heren van Holland de brief tot zich hebben genomen.