01/04/1626, 8

01/04/1626, 8

8 De RvS adviseert d.d. 30 maart op de op 29 maart ontvangen brief van Feith en Broersema de gecommitteerden terug te schrijven al het mogelijke te doen om de betrokken partijen te bewegen tot aanvaarding en naleving van hun laatste provisionele uitspraak. Indien dit niet lukt, zou de zaak voor HHM gebracht kunnen worden.
De RvS krijgt de brieven van Feith en Broersema d.d. 16/26 maart over de huidige toestand [in Oost-Friesland] voor nader advies. Pas daarna nemen HHM een besluit.