02/04/1626, 1

02/04/1626, 1

1 Z.Exc. laat weten dat Ernst Casimir hem heeft bericht dat de vijand van Drenthe, Wedde en Westerwolde een declaratie eist van al hetgeen aan deze zijde maandelijks wordt betaald aan impost op hoornbeesten, bezaaide landen, bestiaal, aan hoofdgeld en dergelijke.
HHM volgen het advies van de RvS en zullen retorsie toepassen op die van Brabant en Vlaanderen indien de vijand de vordering niet intrekt.