02/04/1626, 6

02/04/1626, 6

61 HHM lezen de tweede vertaling van de brief van de Perzische sjah. Hasselt heeft verzocht het origineel te mogen hebben om de brief ook te laten vertalen.
Besloten wordt de brief aan de VOC te overhandigen voor een nieuwe vertaling.
Haga zal op de hoogte worden gesteld van het bezoek van de Perzische ambassadeur opdat de Grote Heer daarover geen ongunstige opinie vormt.

1 Deze resolutie is gedrukt: Dunlop, Bronnen Oostindische Compagnie Perziƫ I, 691.